Indien u geïnteresseerd bent als vrijwilliger deel te nemen aan één van onze studies, vragen wij u het formulier hieronder in te vullen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en nodigen u uit kennis te nemen van onze privacyverklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens die u hier kan terugvinden (Pfizer Privacy Notice/privacyverklaring).

De persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft door dit formulier in te vullen, zullen strikt vertrouwelijk verzameld en verwerkt worden en in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering, in het bijzonder de Europese en Belgische wetten op klinische proeven en de toepasselijke Europese en Belgische privacywetgeving.

Door dit inschrijvingsformulier terug te sturen, aanvaardt u uw persoonlijke gegevens, waaronder uw gezondheidsgegevens, vrijwillig te delen met Pfizer. De reeds verzamelde persoonlijke gegevens en die die tijdens een later eventueel contact (telefonisch of op onze site) worden verzameld, zullen worden geregistreerd met de bedoeling een reserve op te bouwen met potentiële vrijwilligers die kunnen uitgenodigd worden om – na een selectieprocedure – deel te nemen aan Fase-1 klinische onderzoeken in ons Centrum, en kunnen gebruikt worden in het kader van een eventuele deelname aan klinische proeven en andere activiteiten met betrekking tot ons Centrum. Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring.

Indien u vragen heeft over wat voorafgaat of indien u wenst de uitvoering van uw individuele rechten aan te vragen, gelieve ons te contacteren op werespectyourprivacy@pfizer.com.