Indien u geïnteresseerd bent om als vrijwilliger deel te nemen aan een van onze studies, verzoeken wij u om het formulier in te vullen.

De persoonlijke gegevens die uit deze vragenlijst worden gehaald, zullen worden verzameld en verwerkt met de grootste mogelijke vertrouwelijkheid en conform de geldende wetgeving, met name de wet van 8 december 1992, aangaande de bescherming van persoonsgegevens en de wet van 7 mei 2004, inzake experimenten op de menselijke persoon .

Persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt onder toezicht van PFIZER NV, Pleinlaan 17 te 1050 Brussel, om een pool van potentiële vrijwilligers te maken die waarschijnlijk zullen worden uitgenodigd, na een verder selectieproces, om in ons centrum deel te nemen aan klinische studies van Fase I. Uw persoonlijke gegevens zijn, binnen Pfizer, enkel toegankelijk voor personeel dat nauw betrokken is bij het selectieproces voor vrijwilligers. Deze gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, behalve wanneer we hiertoe wettelijk zijn verplicht. Andere filialen van Pfizer die betrokken zijn in de rekrutering en het beheer van onze fase I-studies hebben eveneens toegang tot uw gegevens. We zullen er echter steeds op toezien dat uw gegevens beschermd blijven in overeenstemming met het beschermingsniveau dat opgelegd wordt door de Belgische en Europese wetgeving.

U heeft het recht om onze archieven met uw persoonlijke gegevens in te kijken en, indien nodig, deze aan te passen. Daartoe moet u gewoon een schriftelijk verzoek indienen bij Mevr. Cornez-Van Hove, Lenniksebaan 808 te 1070 Brussel.

Verdere informatie over onze officiële archieven kan worden bekomen bij de Privacy-commissie.

Met uw indiening van deze vragenlijst verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de bovenvermelde voorwaarden.