Nieuws

PCRU zoekt nieuwe gezonde vrijwilligers

Study Graphic

Innovatie neemt een centrale plaats in bij Pfizer. Daarom zoekt de Klinische Onderzoekseenheid (PCRU) voortdurend gezonde vrijwilligers om deel te nemen aan klinische studies.

Zonder gezonde vrijwilligers is klinisch onderzoek tenslotte onmogelijk en kunnen we geen nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen voor patiënten.

Samen bouwen we aan de geneesmiddelen van de toekomst!