Health Disclaimer

De gezondheidsinformatie die u op deze pagina terugvindt, is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden. Deze informatie heeft allerminst de bedoeling om de plaats in te nemen van de raadgevingen, het advies of de uitleg van een persoon uit de gezondheidszorg. In het licht van de unieke karakteristieken van iedere patiënt, is het noodzakelijk dat elke beslissing in verband met patiëntenzorg in samenspraak met een professional uit de gezondheidszorg wordt genomen.